UVc- belysning

De grønne algers værste fjende

 

UVC-belysning af bassinvandet er en  nem og kemikaliefri bekæmpelse af de grønne alger i vandet.

De fleste bassiner ligger i solen og har et tilbagevendende problem, grønne alger, som allerede kan gøre vandet uklart  i slutningen af marts måned.

UVC-belysning kan ikke fjerne trådalger, her kan der f.eks bruges I- tronic  eller  trådalgefjerner.

 

UVC-anlægget virker på følgende måde :

Når vandet passerer forbi UVC-røret sørger det for, at algerne ikke kan formere sig dør ud.

Det er vigtigt, at kvartsglasset som beskytter UVC-røret er rengjort, så UVC-lyset kan trænge igennem glasset. Det skal renses i starten af året og evt. midt i sæsonen (glasset rengøres med en blød klud, da det ikke må ridses).

UVC- røret skal skiftes en gang om året.

 

Hvor stort skal min UVC-anlæg være?  
Dette afhænger helt af hvor stor en vandoverflade man har i bassinet, jo større fladen er, jo større anlæg.

Som tommelfinger regel kan man sige at PL rørene kan klare :

5 W max 500 liter vand.

7 W max 1000 liter vand.

9 W max 1500 liter vand.

11 W max 2500 liter vand.

18 W max 4000 liter vand.

24 W max 6000 liter vand.

36 W max 12000 liter vand.

 

 

Almindelige UVC-rør:

6 W max 2500 liter vand.

8 W max 4000 liter vand.

15 W max 8000 liter vand.

25 W max 12000 liter vand.

30 W max 16000 liter vand.

55 W max 20000 liter vand.

 

Start gerne belysning op i slutningen af marts måned. Der slukkes for belysningen midt i september måned. Da disse anlæg naturligvis kan frostsprænges, hvis der ikke cirkulerer vand omkring dem om vinteren, kan det anbefales at koble dem fra og dræne dem for vand, evt. kan anlægget tages ind om vinteren.

Det er vigtigt at du har den rigtige pumpestørrelse og filter, der kan opsamle slammet fra de døde alger (se pumper  + filter – men spørg altid os først).

Hvis man har et bassin, som ligger i skygge eller får op til  maksimalt 3 timers sollys om dagen, kan UVC-anlægget nogen gange være overflødigt.

Vi har i butikken UVC- belysning til alle bassin størrelser.